CENTAR ZADAR

suzuki 1 mali


Telefon: 023 326 592

E-mail:  zadar@perfekt-auto.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak : 8:00-20:00
Subota: 9:00-13:00

PRODAJA

Boris Atlagić - prodajni savjetnik

tel: 023/326-592,
fax: 503-336,
mob: 099/361-1212

e-mail:
boris.atlagic@perfekt-auto.com

Monika Šek - prodajni savjetnik

SERVIS

Darjan Bijelić – servisni savjetnik

tel: 023/326-592
mob:

e-mail: darjan.bijelic@perfekt-auto.com