ATT Suzuki

Put Duja 16, Split

e-mail: att@suzuki-split.hr

Prodaja

PRODAJNI SAVJETNIK
Hrvoje Radić

tel: 021/503-335, fax: 021/503-336, mob: 091/ 538-95 35

e-mail:
hrvoje_radic@yahoo.com

PRODAJNI SAVJETNIK
Nandi Bauk

tel: 021/503-335, fax: 503-336, mob: 099/673-1545

e-mail:
nandi988@net.hr

PRODAJNI SAVJETNIK
Siniša Didić

mob: 091 882 1730

e-mail:
sinisa.didic@suzuki-split.hr

PRODAJNI SAVJETNIK
Alen Amižić

mob: 091 469 27 85

e-mail:
alen.amizic@suzuki-split.hr

Servis

VODITELJ POSTPRODAJE
Pavao Petrović

tel:021/506-646 fax: 021/ 506-654

e-mail:
pavao.petrovic@suzuki-split.hr

SERVISNI SAVJETNIK
Stjepan Jelić

tel: 021/507-919

e-mail:
stjepan.jelic@suzuki-split.hr

SERVISNI SAVJETNIK
Mitja Travnikar

tel: 021/507-919

e-mail:
mitja.travnikar@suzuki-split.hr

ATT Dubrovnik

Josipa Kosora 18

tel: 020 313 636

e-mail: dubrovnik@suzuki-split.hr

Perfekt auto Šibenik

113. šibenske brigade 86b

tel: 022 340 688

e-email: sibenik@perfekt-auto.com

Perfekt auto Zadar

Slavka Batušića 6
(kod Sabunjara)

tel: 023 326 592

e-email: zadar@perfekt-auto.com