Što je TPMS?

Ako ste kupili novi automobil u 2015. g. sigurno imate TPMS nadzor tlaka u gumama. Što je TPMS? Nadzor tlaka u gumama (TPMS) su sustavi ugrađeni u vozila za nadzor tlaka u gumama. Postoji razlika između izravnih i neizravnih sustava. Ako dođe do gubitka tlaka u jednoj ili više guma, vozač će biti obavješten o…